ວິກິພີເດຍ:ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ

ທຸກຄົນສາມາດຂະຫຍາຍບົດຄວາມໃນວິກິພີເດຍໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໄດ້ ໂດຍການກົດປຸ່ມ "ດັດແກ້" ຢູ່ທາງເທິງບົດຄວາມ ແລ້ວເຕີ່ມຕໍ່ຫຼືດັດແປງ