ວັດເຈົ້າ

ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບວັດໄຊສົມບູນ ຫລື ທີ່ຊາວບ້ານເອີ້ນກັນວ່າ ສານເຈົ້າສຸດຕະໂນ ເປັນສານຂະຫນາດກາງຕັ້ງຢູ່ແຄມນ້ຳຂອງມີຮູບປັ້ນເຈົ້າສຸດຕະໂນ ຮູບຫລໍ່ສູງເທົ່າກັບ ຄົນປົກກະຕິຢືນຢູ່ດ້ານຫນ້າສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນການບວງສວາງບູຊາເທບແລະ ພູດຜີຕ່າງໆ. ຊາວບ້ານເຊື່ອວ່າ ຖ້າໄດ້ມາເຮັດບຸນສັກລະໃນສານແຫ່ງນີ້ແລ້ວ ຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂ້າງເທິງ ເປັນສາລາໄມ້ສາມາດຂຶ້ນໄປຊົມທິວທັດແຄມຂອງໄດ້.