ວັດຫຼວງບ້ານຊຽງໃຈ

Unbalanced scales circle.svg ບົດຄວາມນີ້ອາດຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ມີມຸມມອງທີ່ເປັນກາງ ເນື່ອງຈາກນຳສະເໜີມຸມມອງພຽງດ້ານດຽວ. ເບິ່ງໜ້າສົນທະນາປະກອບ ກະລຸນາຢ່ານຳປ້າຍອອກຈົນກວ່າຈະມີຂໍ້ສະຫຼຸບ.

ວັດຫຼວງບ້ານຊຽງໃຈ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຖະຫນົນສາຍຫລັກໃນເມືອງໃກ້ໆກັບແມ່ນ້ຳ ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ ພ.ສ 2430 ເປັນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳທາງພຸດທະສາສະໜາແບບໄທລື້ພາຍໃນສິມເປັນຫລັງຄາຊົງສູງ ມີປ່ອງຢ້ຽມບານນ້ອຍໆ ແລະ ຫມູ່ເສົາທີ່ລົງສີແດງ ຢ່າງຈົບງາມດ້ານນອກເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງພະທາດສີທອງມີຮູບຊົງທີ່ແປກຕາ.