ວັດນ້ອຍໆ ວັດນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຮອຍພະພຸດທະບາດ ຂອງວັດສີພຸດທະບາດທິພາຣາມ ຄວາມໜ້າສົນໃຈສິ່ງທຳອິດ ທີ່ບໍ່ຄວນພາດຊົມເມື່ອເດິນທາງມາເຖິງຄື ພຣະສັງກັດຈາຍກໍ່ອິດຖືປູນ ແລະ ປິດທອງປະດິດສະຖານຢູ່ໃນເທິງຫີນ ມີລັກສະນະເປັນ ເວິ້ງຖ້ຳແຄບ ໆແຕກຕ່າງຈາກພະພຸດທະຮູບທົ່ວໄປ ໃນວັດເມືອງະຫລວງພະບາງ ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ.1962 ທາງດ້ານຊ້າຍຂອງພຣະສັງກັດຈາຍ ມີທາງເລິກເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳ ພາຍໃນປະດິດຖານພະພຸດທະຮູບໄມ້ປິດທອງປາງຕ່າງໆຕາມຝາ ແລະ ພື້ນຖ້ຳ. ນອກຈາກນັ້ນບໍລິເວນພາຍນອກ ຈະເຫັນພະພຸດທະຮູບປາງຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະດິດສະຖານກົງບໍລິເວນແຄມໜ້າຜາຫລາຍອົງ.