ວະລີ (ຄຳເຄົ້າ: ວລີ[1]) ແມ່ນກຸ່ມຄຳໜື່ງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຄຳຕັ້ງແຕ່ສອງຄຳຂື້ນໄປທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄົບໃນຕົວຂອງມັນເອງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນຄືກັບປະໂຫຍກ

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.