ລໍເບີດ ອະແດ

ໂລເບີດ ອະແດ ຫຼື ລໍເບີດ ອະແດ ເປັນນັກສະແດງຊາວອັງກິດ.

ຜົນງານEdit

  • Journey's End (1930)
  • The Dover Road (1934)
  • The Ticket of Leave Man (1937)
  • What a Man! (1938)
  • The Face at the Window (1939)
  • Portrait of Clare (1950)
  • There Is Another Sun (1951)
  • There Was a Young Lady (1953)
  • Park Plaza 605 (1953)
  • Eight O'Clock Walk (1954)

ອ້າງອີງEdit