ລູກບາດ ແມ່ນຮູບຊົງສາມມິຕິທີ່ມີ 6 ໜ້າ ແລະມີມຸມ 8 ມຸມ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງລູກບາດມີຄ່າເທົ່າກັບຮາກທີສາມຂອງສາມ