ຈັງຫວັດລຳພູນ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ລຳພູນ)

ຈັງຫວັດລຳພູນ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ.