ມຸນ ແຈ-ອິນ

ທ່ານ ມຸນ ແຈ-ອິນ (문재인, Mun Chaein) ແມ່ນປະທານາທິບດີທ່ານປັດຈຸບັນແຫ່ງປະເທດເກາຫຼີໃຕ້[໑][໒] ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ.ສ. 2016 ຈນຮອດປັດຈຸບັນ

ອ້າງອິງEdit