ປະເທດມາລີ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ມາລີ)

ມາລີ (ຝະລັ່ງ: Mali) ແມນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລໃນອາຟະລິກຕະເວນຕົກມີປະຊາກອນ18ລ້ານຄົນມີເມືອງຫຼວງຊື່ອບາມາໂກ