ເປີດລາຍການຫຼັກ
Le Pen, Marine-9586.jpg

ມາຣີນ ເລອແປງ ເປນນັກການເມືອງຊາວຝະຣັ່ງ