Difference between revisions of "ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ"

no edit summary
| map_state = collapsed}}
 
'''ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ''' ({{lang-en|Metropolitan Rapid Transit; MRT}}) ນິຍມເອິ້ນວ່າ '''ລົດໄຟຟ້າ MRT''' ແມ່ນລະບົບການຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວໃນແມ່ນ[[ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວ]]ຂອງ[[ປະເທດໄທ]]ໃນພື້ນທີ່[[ບາງກອກ]], [[ຈັງຫວັດນົນທະບຸລີ|ນົນທະບຸລີ]] ດຳເນີນງານໂດຍ MRTA ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງຂ່າຍລະບົບຂົນສົ່ງທາງລາງໃນບາງກອກແລະພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ
 
ປະຈຸບັນເປິດໃຫ້ບໍລິການທັງຫມົດ 2 ເສັ້ນທາງ ໄດ້ແກ່ [[ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ|ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ]] ແລະ[[ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ|ສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ]]
໓໘

edits