ເວັບໄຊຕ໌: Difference between revisions

-/- spam
No edit summary
(-/- spam)
ໂດຍທົ່ວໄປ, ເວັບໄຊຕ໌ ຈະຖືກຂຽນຂື້ນດ້ວຍພາສາ [[HTML]], ແລະ ຖືກເຂົ້າຫາໂດຍຜ່ານ [[ໂປຣໂຕໂຄລ]] [[HTTP]]. ເວັບໄຊຕ໌ ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເທີງ [[ເວັບເຊີຣ໌ຟເວີຣ໌]], ເຄື່ອງອຸປະກອນ[[ຄອມພິວເຕີຣ໌]] ຈະເຂົ້າຫາເວັບເຊີຣ໌ຟເວີຣ໌ໂດຍຜ່ານ[[ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ]] ແລະ ໃຊ້ [[ເວັບເບຣົາວ໌ເຊີຣ໌]] ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊຕ໌.
 
== ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ==
 
* [http://www.azblackfriday.com Amazon Black Friday 2011]
*
 
 
[[ໝວດ:ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ]]

edits