Difference between revisions of "ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ"

no edit summary
'''ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ'''{{spaces}}ແມ່ນ ລັດຖະມົນຕີທີ່ມີຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ໃນ [[ຄະນະລັດຖະບານ]] ຫຼື [[ສະພາລັດຖະມົນຕີ]]. ເປັນ ຫົວໜ້າ[[ອົງການບໍລິຫານ]] ເຊິ່ງແມ່ນ ໜຶ່ງໃນ[[ສາມອຳນາດລັດ]] ຄື [[ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ]], [[ອຳນາດຕຸລາການ]] ແລະ [[ອຳນາດບໍລິຫານ]].
 
 
 
 
ລະບົບຂອງ ສປປລາວ ໃນປັດຈຸບັນ
 
 
== ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງນາ​ຍົກລັດຖະມົນຕີ ==
 
 
ມາດຕາ 11( ​ໃໝ່ ). ພາລະບົດບາດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວໜ້າລັດຖະບານ, ຊີ້ນຳ ​ແລະອຳນວຍຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຂອງລັດຖະບານ ແລະອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.
 
ມາດຕາ 12( ​ໃໝ່ ). ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີສິດ ແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :
 
1. ຮຽກໂຮມ ແລະເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ;
 
2. ຊີ້ນຳ ​​ແລະອຳນວຍ​ຄວບ​ຄຸມ​ວຽກ​ງານ​ຂອງລັດຖະບານ, ກວດກາການປະຕິ ບັດມະຕິຂອງ ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ມະຕິ​ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ​ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກະຊວງ, ອົງ​ການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະ ຄອນ ​ແລະອົງການອື່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ ຖະບານ;
 
3. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລືປົດຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການກະ ຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ​ປະຈຳ​ສຳນັກ​ງານ​ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວ ໜ້າອົງ​ການທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕໍ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​​ເພື່ອພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ເອົາ;
 
4. ສະ​ເໜີປະທານ​ປະ​ເທດ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຜູ້​ຕາງໜ້າທີ່​ມີ​ອຳນາດເຕັມຂອງສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ ໄປປະຈຳ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລືຮຽກ​ຄື​ນ;
 
5. ສະ​ເໜີ​​ປະທານ​ປະ​ເທດແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ຍົກ​ຍ້າຍ ຫລືປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງເຈົ້າ​ແຂ​ວງ, ​ເຈົ້າ ຄອງ​ນະ​ຄອນ ແລະສະເໜີເລື່ອນຊັ້ນ ຫລືປົດ​ຊັ້ນນາຍ​ພົນ​ຢູ່​ໃນ​ກຳລັງ​ປ້ອງກັນ​ຊາດOປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ;
 
6. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລືປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການກະຊວງ, ລັດຖະ ມົນຕີ​ຊ່ວຍ ປະຈຳ​ສຳນັກ​ງານ​ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າ​ອົງ​ການ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກະຊວງ, ຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງຫົວໜ້າທະບວງ, ຫົວໜ້າກົມ, ​ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂ​ວງ, ຮອງ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະຄອນ, ​ເຈົ້າ​ເມືອງ, ຫົວໜ້າ​ເທດສະບານ, ຫົວໜ້າອົງ​ການ​ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດຖະບານ ແລະຕຳ​ແໜ່ງທຽບ​ເທົ່າ​ອື່ນໆ;
 
7. ເລື່ອນຊັ້ນ ຫລືປົດຊັ້ນພັນເອກຢູ່ໃນກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ;
 
8. ອອກດຳລັດ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ ແລະຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະແຜນການຂອງລັດຖະບານ; ອອກ​ດຳລັດ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງກະຊວງ, ອົງ​ການ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກະຊວງ, ທະບວງ ​ແລະອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ ທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 
9. ລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານຕໍ່ສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ຄະນະ ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ກອງ​ ປະຊຸມ ແລະລາຍ​ງານ ຕໍ່ປະທານປະເທດ;
 
10. ມອບສິດ ແລະໜ້າທີ່ໃຫ້ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ​ໃດ​ທ່ານໜຶ່ງ​ວ່າ​ການ​ແທນໃນເວລາ ຕິດຂັດ;
 
11. ລາອອກຈາກຕຳ​ແໜ່ງເມື່ອເຫັນວ່າຕົນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຍ້ອນເຫດ ຜົນທາງດ້ານ ສຸຂະພາບ ຫລືດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນໆ;
 
12. ປະຕິບັດສິດ ແລະໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳ​ມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດ ໝາຍ.
 
 
ມາດຕາ 13( ​ໃໝ່ ). ການແຕ່ງຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
 
​ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫລືປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ ​ໂດຍປະທານ​ປະ​ເທດ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ ​ຊາດ​ໄດ້ຮັບຮອງ​ເອົາ​ແລ້ວ.
 
 
ມາດຕາ 14( ​ໃໝ່ ). ພາລະ​ບົດ​ບາດຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
 
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໃນ​ການ​ນຳ​ພາ, ອຳນວຍ​ຄວບ​ຄຸມ​ວຽກ​ງານ​ລວມຂອງ​ລັດຖະບານ, ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານໃດ ໜຶ່ງ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ ​ນາຍົກລັດ​ຖະມົນຕີ. ເມື່ອນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕິດ​ຂັດ​ແມ່ນ​ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ​ເປັນ ​ຜູ້ວ່າ​ການ​ແທນ.
 
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີສິດລາອອກຈາກຕຳ​ແໜ່ງ ເມື່ອເຫັນວ່າຕົນບໍ່ສາມາດ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫລືດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນໆ.
 
 
ມາດຕາ 15 ( ​ໃໝ່ ). ການແຕ່ງຕັ້ງ​​ຮອງ​ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ
 
ຮອງ​ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຫລືປົດຕຳແໜ່ງໂດຍ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ສະ​ພາ ​ແຫ່ງ​ຊາດ​​​ໄດ້ຮັບຮອງ​​ເອົາ​ແລ້ວ​.
 
 
 
== ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆຢູ່ລາວ ແຕ່ ປີ 1945 ==