ພາສາໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີ

ຂ້ອຍຊື່ແມ່ນ ທຈື້ລໍ່ ໄຫ້ສ້າງລາຍໄດ້ຂອງຄອນພີເຕີ ເເບບສອນໂຄສະນາຈາກຊອ່ງຂອງຂ້ອຍເດີ້ຂອບໄຈຫລາຍ