ພະເຈົ້າສາມແສນໄທ

ສົມເດັຈພຣະຍາ ສາມແສນໄທ ໄຕຣ໌ພູວະນາທອາທິປັຕ ສຼີສັຕນາຄະນາຫຸທ ຫຼື ພະເຈົ້າສາມແສນໄທ ຫຼື ອຸ່ນເຮືອນ (? - 1417) ເຈົ້າຊີວິດ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ (ປົກຄອງໄດ້ ແຕ່ປີ 1372 ຈົນ ເຖິງ ປີ 1417).