ປາ​ລາ​ອີ​ໂຊ

Cerroesperanza.jpg

ປາ​ລາ​ອີ​ໂຊເປັນຕົວເມືອງຂອງປະເທດຊີລີ.