ທະວີບອາຟະລິກ

Africa satellite orthographic.jpg

ອາຟຣິກາ (Africa)

ອາຟະລິກພາກເໜືອແກ້ໄຂ

ອາຟະລິກພາກຕາເວັນອອກແກ້ໄຂ

ອາຟະລິກພາກກາງແກ້ໄຂ

ອາຟະລິກພາກຕາເວັນຕົກແກ້ໄຂ

ອາຟະລິກພາກໃຕ້ແກ້ໄຂ

ອານານິຄົມຂອງປະເທດເອີລົບໃນອາຟະລິກແກ້ໄຂ

ຄອມມອນສ໌ ມີຮູບແລະສື່ອື່ນ ໆ ກ່ຽວກັບ :
ທະວີບອາຟະລິກ