ຕະຫຼາດ (ຄຳເຄົ້າ: ຕລາດ[1]) ແມ່ນການຊຸມນຸມກັນທາງສັງຄົມ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າກັນ ໃນຄວາມໝາຍອື່ນອີກ ຕະຫຼາດຍັງໝາຍເຖີງສະຖານທີ່ທີ່ມະນຸດມາຊຸມນຸມກັນເພື່ອຄ້າຂາຍ ໃນທາງເສດຖະສາດ ຕະຫຼາດໝາຍເຖິງການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ໂດຍໂດຍບໍ່ມີຄວາມໝາຍຂອງສະຖານທີ່ທາງກາຍຍະພາບ.

Wet market in Singapore

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.