ໂລກ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ດາວໂລກ)

ໂລກ ຫລື ດາວໂລກ ແມ່ນ ດາວເຄາະໜ່ວຍທີສາມ ຈາກ ດວງຕາເວັນ ໃນ ລະບົບສຸລິຍະ

ໂລກ