ຊ່ວຍເຫຼືອ:ສ້າງບົດຄວາມໃໝ່

ການສ້າງບົດຄວາມໃໝ່ ໃນວິກິພີເດຍ ສາມາດສ້າງໄດ້ຫຼາຍແບບໃນວິທີໃດວິທີໜຶ່ງ ວິທີສ້າງຫຼັກ ໆ ໄດ້ແກ່

  1. ສ້າງຕໍ່ຈາກບົດຄວາມເດີມໂດຍການກົດລິ້ງສີແດງໃນບົດຄວາມໃດ ໆ ບົດຄວາມໃໝ່ກໍ່ຈະຖືກສ້າງດ້ວຍໂຕເອງຄັນມີການບັນທຶກຫຼັງແຕ່ນັ້ນ ຖ້າບົດຄວາມນັ້ນບໍ່ມີລິ້ງ ກໍສາມາດສ້າງລິງກ໌ໃໝ່ໄດ້ໂດຍການພິມ [[ ]] ຮອບຂໍ້ຄວາມໃດ ໆ
  2. ພິມຊື່ທີ່ຕ້ອງການ ຫຼັງຈາກຊື່ເວັບໃນຊ່ອງ URL ທາງເທິງ http://lo.wikipedia.org/wiki/ຊື່ບົດຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະເລືອກ edit/ດັດແກ້ ເພື່ອຂຽນບົດຄວາມນັ້ນ
  3. ສ້າງບົດຄວາມຈາກຄຳສັ່ງທາງລຸ່ມນີ້ ໂດຍພິມຊື່ບົດຄວາມທີ່ຕ້ອງການ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຍັງບໍ່ຊຳນານຫຼືຕ້ອງການກວດສອບຜົນລັບກ່ອນ ຄວນທົດສອບຈາກ ວິກິພີເດຍ:ທົດລອງຂຽນ ກ່ອນລົງມືສ້າງບົດຄວາມໃໝ່

ທຸກຄົນລວມທັງທ່ານ ສາມາດຊ່ອຍຂຽນວິກິພີເດຍໄດ້ ພຽງພິມຊື່ເລື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງໃນກ່ອງທາງລຸ່ມ (ເບິ່ງ ຫຼັກການຕັ້ງຊື່ບົດຄວາມອັນເໝາະສົມ) ແລ້ວຄລິກປຸ່ມ "ສ້າງບົດຄວາມ" ແລ້ວເລີ່ມຂຽນໄດ້


ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ເບິ່ງຕື່ມໄດ້ຢູ່ ວິທີສ້າງບົດຄວາມໃໝ່ ຖ້າມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບການຂຽນບົດຄວາມເທິງວິກິພີເດຍ ເຊີນຢູ່ ຜະແນກຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂໍ້ດີຂອງການສ້າງບົດຄວາມຕໍ່ຈາກບົດຄວາມເດີມ ແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ບົດຄວາມໃໝ່ມີຫົວຂໍ້ອັນເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາກັນໄດ້ງ່າຍ

ເບິ່ງຕື່ມ

ດັດແກ້