ຊຳເໜືອ

ເມືອງຊຳເໜືອເປັນເມືອງໃຈກາງຂອງແຂວງຫົວພັນເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫວ່າງພູ, ມີແມ່ນໍ້າຊໍາໄຫຼຜ່ານຕົວເມືອງ.