ຊອດໄຂ່ແດງ

ນ້ ໍາ ຊອດທີ່ ຫນາ, ຄຣີມມັກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງເທດ, ປະກອບເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຂ່ແລະນ້ ໍາ ມັນ

ຊອດໄຂ່ເຫຼືອງ ຫຼື ມາຢໍແນດ (mayonnaise) ແມ່ນຊອດຂົ້ນອັນມັກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປຸງ. ມີສ່ວນຜະສົມຂອງ ນ້ຳມັນ ໄຂ່ແດງ ແລະນ້ຳສົ້ມ ຫຼື ນ້ຳໝາກນາວ.[1]

ຊອດໄຂ່ແດງ

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

  1. "Mayonnaise is an emulsion of oil droplets suspended in a base composed of egg yolk, lemon juice or vinegar, which provides both flavor and stabilizing particles and carbohydrates." On Food and Cooking, Harold McGee, Scribner, New York, 2004, p. 633.