ຈັງຫວັດອຸຕະຣະດິດ

ຈັງຫວັດອຸຕະຣະດິດ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ.