ຈັງຫວັດລຳພູນ

ຈັງຫວັດລຳພູນ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ.