ຈັງຫວັດມະຫາສາລະຄາມ

ຈັງຫວັດມະຫາສາລະຄາມ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ. ເປັນເມືອງການສຶກສາ ຫຼື ຕັກກະສິລານະຄອນ.

ສະຖາບັນການສຶກສາໃນຈັງຫວັດ:

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ