ຄາປູຊິໂນ (ອິຕາລີ: cappuccino) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງດື່ມປະເພດກາເຟ ເຊິ່ງມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກປະເທດອິຕາລີ. ຄາປູຊິໂນມີສ່ວນປະກອບຫຼັກແມ່ນເອສເປຣສໂຊແລະນົມ.

ຄາປູຊິໂນມີຟອງນົມຢູ່ດ້ານເທິງ.