ກິເລດ (ຄຳເຄົ້າ: ກິເລສ[1]) ຄືສິ່ງເສົ້າຫມອງຕ່າງໆ ໃນຈິດໃຈເຮົານີ້. ກິເລດມີຫລາຍປະເພດ ແຕ່ຈະມີ ຣາຄະ ໂທສະ ໂມຫະ ເປັນຫົວຫນ້າ

ປະເພດຂອງກິເລດແກ້ໄຂ

  1. ອໂນຕຕັປປະ ຄວາມບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ການກະທຳທີ່ຊົ່ວ
  2. ໂທສະ ຄວາມໂມໂຫ ໂກດ ບໍ່ພໍ່ໃຈໃນສິ່ງຕ່າງໆ
  3. ອຸທທັຈຈະ ຄວາມຟຸ້ງຊ່ານລຳຄານໃຈ
  4. ທິຖຖິ ມີຄວາມເຫັນຜິດ
  5. ວິຈິກິຈສາ ຄວາມເຄືອບແຄງ ສົງໃສ ຄວາມລັງເລ ບໍ່ແນ່ໃຈ
  6. ໂລພະ ຄວາມພໍໃຈໃນໂລກີຍະ ຄືອາລົມໂລກໆ
  7. ຖີນະ ຄວາມຫົດຫູ່ໃຈ
  8. ອຫິຣິກະ ຄວາມບໍ່ລະອາຍຕໍ່ການກະທຳທີ່ຊົ່ວ
  9. ມານະ ຄວາມຖືຕົວ ທະນົງຕົນ

ອ້າງອິງແກ້ໄຂ

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.