ກິລາໂອແລມປິກ

ກິລາໂອແລມປິກ (French: Jeux olympiques ແມ່ນເປັນງານມະຫາກຳກິລາລະດັບສາກົນເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນລະດູຮອ້ນແລະລະດູໜາວໂດຍມີນັກກິລາທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນກິລາຫລາຍປະເພດ.