ກະນິດ ສາຣະສິນ

ກະນິດ ສາຣະສິນ ເປນນັກສະແດງຊາວໄທ ເກິດ 25 ທັນວາ 1964

ผลงานແກ້ໄຂ

ละครແກ້ໄຂ

รายการที่ยังออกอากาศอยู่ในปัจจุบันແກ້ໄຂ

รายการโทรทัศน์ที่เคยเป็นพิธีกรແກ້ໄຂ

ภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นແກ້ໄຂ