ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄຳຫຍໍ້ ປກສ (English language: Ministry of Public Security ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນອົງກອນລັດຖະບານທີ່ມີ ລັດຖະມົນຕີເປັນຫົວໜ້າ.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ດັດແກ້

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ