ຄວາມໝາຍ ແກ້ໄຂ

ໄອຊິກ (ພາສາອັງກິດ: ISIC ຫຍໍ້ມາຈາກ The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities ແປວ່າ ມາດຕະຖານສາກົນການຈັດປະເພດອຸດສາຫະກຳ ຂອງ ທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ) ແມ່ນ ລະບົບການຈັດປະເພດຂໍ້ມູນທາງເສດຖະກິດໜຶ່ງ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ. ພະແນກສະຖິຕິ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ເວົ້າເຖິງ ລະບົບດັ່ງກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໄອຊິກ ຖືກນຳໃຊ້ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ໃນການຈັດປະເພດຂໍ້ມູນ ຕາມການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ ທັງໃນດ້ານ ການຜະລິດ, ການຈ້າງງານ, ມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອື່ນໆ. ໄອຊິກ ແມ່ນ ເຄື່ອງມືພື້ນຖານ ໃນການສຶກສາ ປະກົດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ​ສ້າງສະຖິຕິທີ່ສ້າງສົມທຽບໄດ້ໃນສາກົນ ແລະ ເປັນສິ່ງອ້າງອີງ ໃນ ການພັດທະນາ ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທີ່ທັນສະໄໝ.

ລະຫັດໄອຊິກສອງໂຕເລກ ແກ້ໄຂ

A - ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ
 • 01 - ການຜະລິດ ພືດ ການລ່າສັດ ແລະ ກິດຈະການກ່ຽວຂ້ອງ
 • 02 - ການປ່າໄມ້ ແລະ ການຕັດໄມ້
 • 03 - ການປະມົງ ແລະ ການລ້ຽງສັດນໍ້າ
B - ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ
 • 05 - ການຂຸດຄົ້ນ ຖ່ານຫີນ ແລະ ລິກໄນ
 • 06 - ການຂຸດຄົ້ນນໍ້າມັນດິບ ແລະ ອາຍແກັສທຳມະຊາດ
 • 07 - ການຂຸດຄົ້ນໂລຫະທາດ
 • 08 - ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດອື່ນໆ
 • 09 - ການບໍລິການສະໜັບສະໜຸນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
C - ການປຸງແຕ່ງ
 • 10 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນອາຫານ
 • 11 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ
 • 12 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
 • 13 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພ
 • 14 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
 • 15 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໜັງ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • 16 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ນອກຈາກ ເຟີນິເຈີ; ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຫວາຍ ແລະ ເຄື່ອງສານ
 • 17 - ການປຸງແຕ່ງເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍ
 • 18 - ການພິມ ແລະ ອັດສຳເນົາ ສື່ອັດ
 • 19 - ການປຸງແຕ່ ໂຄກ ແລະ ນໍ້າມັນສຳເລັດຮູບ
 • 20 - ການປຸງແຕ່ງ ທາດເຄມີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄມີ
 • 21 - ການປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນຢາ
 • 22 - ການປຸງແຕ່ງຢາງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປລາສຕິກ
 • 23 - ການປຸງແຕ່ຜະລິດຕະພັນແຮ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
 • 24 - ການປຸງແຕ່ງໂລຫະພື້ນຖານ
 • 25 - ການປຸງແຕ່ຜະລິດຕະພັນໂລຫະ ນອກຈາກ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ
 • 26 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ຄອມພິວເຕີ, ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ແສງ
 • 27 - ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າ
 • 28 - ການປຸງແຕ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ
 • 29 - ການປຸງແຕ່ງ ລົດຈັກ, ລົດລາກ ແລະ ລົດເຄິ່ງລາກ
 • 30 - ການປຸງແຕ່ງຍານພາຫະນະອື່ນໆ
 • 31 - ການປຸງແຕ່ງເຟີນິເຈີ
 • 32 - ການປຸງແຕ່ງອື່ນໆ
 • 33 - ການແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ເຄື່ອງຈັກ ແລ ອຸປະກອນ
D - ການສະໜອງ ໄຟຟ້າ, ເກັສ, ອາຍ ແລະ ອາກາດປັບ
 • 35 - ການສະໜອງ ໄຟຟ້າ, ເກັສ, ອາຍ ແລະ ອາກາດປັບ
E - ການສະໜອງນໍ້າ; ການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການຈັດການ ກຳຈັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອ
 • 36 - ການເກັບຮັກສາ,​ ກັ່ນຕອງ ແລະ ສະໜອງ ນໍ້າ
 • 37 - ການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ
 • 38 - ການຮີບໂຮມສິ່ງ, ຈັດການ ແລະ ກຳຈັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອ; ການກັ່ນຕອງເອົາວັດຖຸທາດ
 • 39 - ການກຳຈັດ ແລະ ກິດຈະການອື່ນໆກ່ັຍວກັບ ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ
F - ການກໍ່ສ້າງ
 • 41 - ການກໍ່ສ້າງອາຄານ
 • 42 - ວິສະວະກຳໂຍທາ
 • 43 - ການກໍ່ສ້າງພິເສດ
G - ການຄ້າຍົກ ແລ ຄ້າຍ່ອຍ; ການແປງຍານພາຫະນະ ແລະ ລົດຈັກ
 • 45 - ການຄ້າຍົກ ແລະ ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ການແປງຍານພາຫະນະ ແລະ ລົດຈັກ
 • 46 - ການຄ້າຍົກ ນອກຈາກ ຍານພາຫະນະ ແລະ ລົດຈັກ
 • 47 - ການຄ້າຍ່ອຍ, ນອກຈາກ ຍານພາຫະນະ ແລະ ລົດຈັກ
H - ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 • 49 - ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການຂົນສົ່ງຜ່ານທໍ່
 • 50 - ການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ
 • 51 - ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ
 • 52 - ສາງ ແລະ ກິດຈະການສະໜັບສະໜຸນການຂົນສົ່ງ
 • 53 - ກິດຈະການໄປສະນີ ແລະ ການສົ່ງພັດສະດຸ
I - ກິດຈະການບໍລິການທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ
 • 55 - ທີ່ພັກອາໄສ
 • 56 - ກິດຈະການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
J - ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ
 • 58 - ກິດຈະການຈັດພິມ
 • 59 - ການສ້າງ ຮູບເງົາ, ວິດິໂອ ແລະ ລາຍການໂທລະທັດ, ກິດຈະການອັດ ແລະ ຈຳໜ່າຍສຽງ
 • 60 - ການກະຈາຍລາຍການ
 • 61 - ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 • 62 - ກິດຈະການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ,​ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ກິດຈະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • 63 - ກິດຈະການບໍລິການຂໍ້ມູນ
K - ກິດຈະການການເງິນ ແລະ ການປະກັນ
 • 64 - ກິດຈະການບໍລິການການເງິນ ນອກຈາກ ການປະກັນ ແລະ ກອງທຶນເບ້ຍບຳນານ
 • 65 - ການປະກັນ, ການປະກັນຕໍ່ ແລະ ກອງທຶນເບ້ຍບຳນານ, ນອກຈາກ ການປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ
 • 66 - ກິດຈຳການ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການບໍລິການການເງິນ ແລະ ການປະກັນ
L - ກິດຈະການອະສັງຫາລິມະຊັບ
 • 68 - ກິດຈະການອະສັງຫາລິມະຊັບ
M - ກິດຈະການອາຊີບເອກະລາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
 • 69 - ກິດຈະການກົດໝາຍ ແລະ ບັນຊີ
 • 70 - ກິດຈະການຫ້ອງການໃຫຍ່; ທີ່ປຶກສາການບໍລິຫານ
 • 71 - ກິດຈະການສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກຳ; ການທົດສອບ ແລະ ວິໄຈທາງເຕັກໂນໂລຊີ
 • 72 - ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທາງ ວິທະຍາສາດ
 • 73 - ການໂຄສະນາ ແລະ ສຳຫຼວດຕະຫຼາດ
 • 74 - ອາຊີບເອກະສາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນ
 • 75 - ກິດຈະການສັດຕະວັດແພດ
N - ກິດຈະການສະໜັບສະໜຸນການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ
 • 77 - ກິດຈະການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າຊື້
 • 78 - ກິດຈະການຈ້າງງານ
 • 79 - ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້ນຳທ່ຽວ, ການບໍລິການຈອງ ແລະ ກິດຈະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • 80 - ກິດຈະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສືບສວນ
 • 81 - ການບໍລິການຕໍ່ອາຄານ ແລະ ກິດຈະການທີ່ດິນ
 • 82 - ການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ທຸລະກິດສະໜັບສະໜຸນຫ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆ
O - ການປົກຄອງ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ; ການປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ
 • 84 - ການປົກຄອງ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ; ການປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ
P - ການສຶກສາ
 • 85 - ການສຶກສາ
Q - ກິດຈະການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະ
 • 86 - ກິດຈະການສາທາລະນະສຸກ
 • 87 - ກິດຈະການສະຖານທີ່ດູແລ
 • 88 - ກິດຈະການສັງຄົມສົງເຄາະແບບບໍ່ມີທີ່ພັກອາໄສ
R - ສິລະປະ, ການບັນເທີງ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ
 • 90 - ກິດຈະການມ່ວນຊື່ນ, ສິລະປະ ແລະ ການບັນເທີງ
 • 91 - ຫໍສະໝຸດ, ສາງເອກະສານ, ຫໍພິພິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະການວັດທະນະທຳອື່ນໆ
 • 92 - ກິດຈະການພະນັນ
 • 93 - ກິດຈະການກິລາ ແລະ ການມ່ວນຊື່ນ
S - ກິດຈະການບໍລິການອື່ນໆ
 • 94 - ກິດຈະການອົງການມີສະມາຊິກ
 • 95 - ການແປງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງສ່ວນໂຕ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ
 • 96 - ກິດຈະການບໍລິການສ່ວນໂຕອື່ນໆ
T - ການຈ້າງງານໂດຍຄົວເຮືອນ; ສິນຄ້າບໍ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ການຜະລິດໂດຍຄົວເຮືອນເພື່ອຊົມໃຊ້ເອງ
 • 97 - ກິດຈະການຈ້າງງານສະມາຊິກພາຍໃນ ໂດຍ ຄົວເຮືອນ
 • 98 - ສິນຄ້າບໍ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ການຜະລິດໂດຍຄົວເຮືອນເພື່ອຊົມໃຊ້ເອງ
U - ກິດຈະການ ຂອງ ອົງການຕ່າງປະເທດ
 • 99 - ກິດຈະການຂອງອົງການຕ່າງປະເທດ

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ແກ້ໄຂ

ລະຫັດໄອຊິກສອງໂຕເລກ ຢູ່ ເວັບໄຊ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ອ້າງອີງ ແກ້ໄຂ