ແມ່ແບບ:ຍັງບໍ່ໄດ້ແປ

ວິທີໃຊ້ແກ້ໄຂ

  • ຕິດໄວ້ສ່ວນຂອງບົດຄວາມ ຫຼືແມ່ແບບ ທີ່ມີເນື້ອຫາບາງສ່ວນຍັງບໍ່ໄດ້ແປເປັນພາສາລາວ
  • ຖ້າເນື້ອຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໜ້ານັ້ນແມ່ນພາສາອື່ນ (ອັງກິດ ຈີນ ຢີ່ປຸ່ນ ) ໃຫ້ລົບເນື້ອຫາສ່ວນນັ້ນອອກແທນທີ່ຕິດປ້າຍນີ້