ເປີດລາຍການຫຼັກ

ເລົໂອນອ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອັສຕູລຽດ

ເລົໂອນອ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອັສຕູລຽດ

ເລົໂອນອ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອັສຕູລຽດ (ເກິດ 31 ຕຸລາ ຄ.ສ. 2005-) ແມ່ນເຈົ້າຍິງແລະລັດຊະທາຍາດແຫ່ງປະເທດແອສະປາຍ