ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ

ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ ແມ່ນເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນໄທ ນີ 7 ລະດັບ[໑][໒]

ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ

ປະຫວັດEdit

 
ຈະຕຸົດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ

ເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນອັນເປົນທີ່ສັນສະເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ ພະບາດສົມເດັດພະປໍຣະມິນມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດ ຊງໂປົດເກົຼ້າ ໃຫ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ ຄ.ສ. 1991 ສຳຫຼັບພະລາດຊະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຮັປະໂຍດແກ່ສັງຄົມ ້ຜູ້ສ້າງຊືໍສຽງດ້ານວິຊາການ ແລະຜູ້ບອລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ສະພາກາແດງໄທ

ລະດັບຊັ້ນEdit

  1.   ປະຖົມດິເລກຄຸນາພອນ
  2.   ທຸົດຕິຍະດິເລກຄຸນາພອນ
  3.   ຕະຕິຍົະດິເລກຄຸນາພອນ
  4.   ຈະຕຸົດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ
  5.   ເບົນຈະມະດິເລກຄຸນາພອນ
  6.   ຫຽົນທອງດິເລກຄຸນາພອນ
  7.   ຫຽົນເງິນດິເລກຄຸນາພອນ
 
ກົ່ອງລະດັບຈະຕຸົດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ
 
ເບົນຈະມະດິເລກຄຸນາພອນ

ອ້າງອິງEdit

  1. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๒๗ ก ฉบับพิเศษ, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑