ທະວີບອາເມລິກາ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ອາເມລິກາ (ທະວີບ))
LocationAmericas.png

ອະເມລິກາ, ອາເມຣິກາ

Central Americaແກ້ໄຂ

South Americaແກ້ໄຂ