ທະວີບອາເມລິກາ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ອະເມລິກາ)
LocationAmericas.png

ອະເມລິກາ, ອາເມຣິກາ

Central Americaແກ້ໄຂ

South Americaແກ້ໄຂ