ສົມເດັດພະນະເຣສວນມະຫາລາດ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ສົມເດັດພະນະເລສວນມະຫາລາດ)

ສົມເດັດພະນະເລສວນມະຫາລາດ ແມ່ນພະມຫາກະສັດໄທໃນສະໝັຍອະຍຸດທະຍາ