ພະທາດຫຼວງ
ພະທາດຫຼວງ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແມ່ນນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ ສປປ.ລາວ


ປະຫວັດແກ້ໄຂ

ສະຖານທີ່ສຳຄັນແກ້ໄຂ

ການເດິນທາງແກ້ໄຂ

ສະໜາມບິນແກ້ໄຂ

ຢູ່ໃນວຽງຈັນມີສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເຊິ່ງເປັນອີກທາງໜຶ່ງທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ວຽງຈັນໄດ້