ພາສາລັດຖະການ: Difference between revisions

no edit summary
(iw provided now by wikidata (d:Q23492))
No edit summary
ເພາະມີການໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັບທາງສ່ວນການປົກຄອງຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ
ໃນຂະນະທີ່ປະເທດສ່ວນຫຼາຍມີພາສາທາງການ 1 ພາສາ ບາງປະເທດມີພາສາທາງການ 2 ພາສາຂື້ນໄປເຊັ່ນ: ການາດາ,ສິງກະໂປ... ຂະຄະດຽວກັນບາງປະເທດບໍ່ມີພາສາທາງການເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ສະວີເດນ...
ພາສາທາງການບາງປະເທດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອານານິຄົມ [http://inbor.kr/ 채무통합대환대출] ເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງ ຖືກໃຊ້ເປັນພາສາທາງການ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນພາສາທີ່ມີການໃຊ້ເປັນຫຼັກໃນປະເທດນັ້ນໆ.
ໃນປະເທດໄອແລນ ພາສາໄອແລນ(ໄອລິຊ) ເປັນພາສາທາງການ ແລະ ເປັນພາສາປະຈຳຊາດຂອງປະເທດ ແຕ່ມີຜູ້ໃຊ້ພາສາໄອແລນ ໜ້ອຍກວ່າ 1 ໃນ 3 ຂອງປະຊາກອນປະເທດ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃຊ້ພາສາ
ອັງກິດເປັນຫຼັກ.
ສຳລັບປະເທດລາວນັ້ນໄດ້ໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາທາງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ເອົາສຳນຽງໃດເປັນສຳນຽງກາງ ແຕ່ປະຊາຊົນກໍ່ສາມາດ ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນໂດຍໃຊ້ສຳນຽງ ທັງ [https://kiria.kr/ 네이버한자필기입력기] ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໄດ້
ຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ.
Anonymous user