ການທ່ອງທ່ຽວ: Difference between revisions

ອາດີດ.ອານາຄົດ.ເຮົາມີຢູ່ແລະເຮົາຈະໄປທີ່ໄດ້ຕາມໃຈທີເຮົາຢາກໄປ.ເຮົາເປັນຜູ້ດູແລໂລກ.ຈັກກະວານ.ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງ.
No edit summary
(ອາດີດ.ອານາຄົດ.ເຮົາມີຢູ່ແລະເຮົາຈະໄປທີ່ໄດ້ຕາມໃຈທີເຮົາຢາກໄປ.ເຮົາເປັນຜູ້ດູແລໂລກ.ຈັກກະວານ.ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງ.)
Tags: ການດັດແກ້ຈາກອຸປະກອນມືຖື ການດັດແກ້ຈາກເວັບສໍາລັບອຸ​ປະ​ກອນ​ມື​ຖື
 
'''ການທ່ອງທ່ຽວ''' ({{lang-en|tourism}}, {{lang-fr|tourisme}}) ໝາຍເຖິງການເດີນທາງເພື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈຫຼືເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນຕື່ນເຕັ້ນຫຼືເພື່ອຫາ[[ຄວາມຮູ້]]. [[ອົງການການທ່ອງທ່ຽວຂອງສະຫະປະຊາຊາດ]] ({{lang-en|World Tourism Organization}}) ກຳໜົດໄວ້ວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວໝາຍເຖິງການເດີນທາງ ໂດຍໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 80 ກິໂລແມັດຈາກ[[ເຮືອນ]] ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ.
 
[[ໝວດ:ການທ່ອງທ່ຽວ]]ທ້າວ ພຸດທະວົງ ຫລວງອາມາດ.ຂ້ອຍຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຮ່ງ.ຂ້ອຍເປັນຜູ້ໃດກະໄດ້.