Difference between revisions of "ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວ"

no edit summary
(Add internal links)
[[image:Laos_coa.png|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ [[1975]]-[[1991]]]]
[[Image:Wappen laos sw.pngsvg|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ [[1991]]-ປັດຈຸບັນ]]
ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງ​ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງ[[ປະເທດລາວ|ສາທາລະນະລັດ​ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ]] ແຕ່ເດີມເຄື່ອງໝາຍຊາດດ້ານລຸ່ມມີຮູບເຄິ່ງກົງຈັກເປັນແຂ້ວ ແລະໂບສີແດງ ຂຽນອັກສອນ​ສາທາລະນະລັດຂຽນອັກສອນ​"ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ". ສອງຂ້າງ​ອ້ອມດ້ວຍຮວງເຂົ້າສຸກເປັນຮູບເຟື້ອງພະຈັນ​ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ ​[[ສັນຕິພາບ]], [[ເອກະລາດ]], [[ປະຊາທິປະໄຕ]], [[ເອກະພາບ]], [[ວັດທະນາຖາວອນ]]. ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງປາຍຮວງເຂົ້າ ມີຮູບ[[ຄ້ອນຄຽວ]] ດາວ, ເສົາໄຟຟ້າ ,ຢູ່ກາງຮູບວົງມົນມີຫົນທາງ, ທົ່ງນາ, ປ່າໄມ້​ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ແຕ່ໃນປີ [[1991]] ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍຈິນຕະນາການໃໝ່ລາວໄດ້ນຳໃຊ້[[ນະໂຍບາຍຈິນຕະນາການ]]ໃໝ່ ຈື່ງໄດ້ປ່ຽນຈາກຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ ແລະເສົາໄຟຟ້າ ເປັນຮູບ[[ພະທາດຫລວງວຽງຈັນ]]ແທນ​.
 
[[Category:ເຄື່ອງໝາຍຊາດ]]
[[Category:ປະເທດລາວ]]
 
[[de:Wappen von Laos]]
[[en:Coat of arms of Laos]]
[[dees:WappenEscudo de Laos]]
[[fr:Armoiries du Laos]]
[[he:סמל לאוס]]
[[it:Stemma del Laos]]
[[ko:라오스의 문장]]
[[nl:Wapen van Laos]]
[[th:ตราประจำชาติลาว]]
[[pl:Godło Laosu]]
[[sv:Laos statsvapen]]
[[th:ตราประจำชาติแผ่นดินของลาว]]
Anonymous user