Difference between revisions of "ມະຫາປີລະມິດ ແຫ່ງ ກິຊາ"

ຈັດໝວດ
(+iw)
(ຈັດໝວດ)
[[image:Pyramide Kheops.JPG|thumb|300px|ມະຫາປີລາມິດ ແຫ່ງ ກີຊາ]]
 
 
'''ມະຫາປີລາມິດ ແຫ່ງ ກິຊາ'''ແມ່ນ [[ປີລາມິດ]] ທີ່ [[ເຈົ້າກຸຟຸ]] ເປັນຜູ້ນຳພາສ້າງ ແລະ ຖືກັນວ່າ ແມ່ນ ປິລາມິດ ທີ່ ຫຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຕັ້ງ ຢູ່ ເມືອງ [[ກິຊາ]] ຂອງ [[ປະເທດເອຢິບ]] ແລະ ແມ່ນ ພຽງ 7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ອັນດຽວ ທີ່ ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່.
==ມະຫາປີລາມິດ ແຫ່ງ ກິຊາ==
ສູງ 146.6m(ປະຈຸບັ 138.8m), ຄວາມກ້ວາງຂອງພື້ນ:230.4m、ຄວາມຊັນ:51 ອົງສາ 50 ລິບດາ, ບໍລິມາດ: ປະມານ 2.6 ລ້ານ m<sup>3</sup> ແລະ ຄິດໄລ່ ວ່າ ສ້າງໂດຍ ກອງ ກ້ອນຫີນ ທີ່ ມີນໍ້າໜັກສະເຫຼ່ຍ ປະມານ 2.5 ໂຕນ ທັງໝົດ ປະມານ 2.7 ຫາ 2.8 ລ້ານ ກ້ອນ.
 
[[Category:ສະຖາປັດຕະຍະກຳ]]
 
[[ar:هرم أكبر]]
໑໘໕

edits