Difference between revisions of "ອີລອນ ມັດ"

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: '''ອີລອນ ລີບ ມັດ''' ({{lang-en|Elon Reeve Musk}}) ເປັນນັກທຸລະກິດຊາວອາຟະລິກໃຕ້ ນັກລົງທ...)
 
'''ອີລອນ ລີບ ມັດ''' ({{lang-en|Elon Reeve Musk}}) ເປັນນັກທຸລະກິດຊາວອາຟະລິກໃຕ້ ນັກລົງທຶນ ວິສະວະກອນ ນັກປະດິດ ໂດຍເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງແລະບໍລິຫານບໍລິສັດ[[ສະເປດເອັກ]] ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະສະຖາປະນິກຜະລິດຕະພັນຂອງ[[ເທສະລາມໍເຕີ]] ແລະເປັນຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງແລະປະທານຂອງບໍລິສັດ[[ເພພາວ]]ແລະບໍລິສັດອື່ນອີກຫຼາຍແຫ່ງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນຜູ້ຈຸດປະກາຍຄວາມຄຶດລະບົບຂົນສົ່ງຄວາມໄວສູງອັນເອີ້ນວ່າ [[ໄຮເປີລູບ]] ແລະເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຍົນໃບພັດຂັບເຄື່ອນໄຟຟ້າເໜືອສຽງແບບຂຶ້ນລົງທາງກົງ. ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ 2018 ລາວໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຈາກວາລະສານ[[ຟອບ]]ໃຫ້ເປັນບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 56 ຂອງໂລກ<ref>{{cite web |title=The World's Billionaires List |url=https://www.forbes.com/billionaires/list/2/#version:realtime |website=Forbes |accessdate=June 4, 2018}}</ref>.
 
== ອ້າງອີງ ==
໔.໓໑໔

edits