ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ: Difference between revisions

No edit summary
| ຄ.ສ 1999
| ຄ.ສ 2019
| [[ສະຖານີມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ|ມະຫາວີທະຍາໄລກະເສດສາດ]]<br>{{small|([[ເຂດຈະຕຸຈັກ|ຈະຕຸຈັກ]])}}
| [[ສະຖານີເຄຫະຯ|ເຄຫະຯ]]<br>{{small|([[ຈັງຫວັດສະໝຸດປາການ]])}}
| 39.45 ກິໂລແມັດ (24.51 ໄມ)
| 36
| ຄ.ສ 1999
| ຄ.ສ 2013
| [[ສະຖານີສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ|ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ]]<br>{{small|([[ເຂດປະທຸມວັນ|ປະທຸມວັນ]])}}
| [[ສະຖານີບາງຫວ້າ|ບາງຫວ້າ]]<br>{{small|([[ເຂດພາສີຈະເລີນ|ພາສີຈະເລີນ]])}}
| 14.67 ກິໂລແມັດ (9.12 ໄມ)
| 13
໓໘

edits