ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
ແຖວ 41:
'''ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ''' ({{lang-en|Metropolitan Rapid Transit; MRT}}) ແມ່ນລະບົບການຂົນສົ່ງໂດຍສານມວນຊົນຢ່າງວ່ອງໄວໃນບາງກອກແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ດຳເນີນງານໂດຍ MRTA ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງຂ່າຍລະບົບຂົນສົ່ງທາງລາງໃນບາງກອກແລະພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ
 
ປະຈຸບັນເປິດໃຫ້ບໍລິການທັງຫມົດ 2 ເສັ້ນທາງ ໄດ້ແກ່ [[ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ|ສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ]] ແລະ[[ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ ສາຍສະຫລອງລົດຊະທັມສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ|ສາຍສະຫລອງລົດຊະທັມສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ]]
 
== ໂຄງການທີ່ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນທີ່ດຳເນິນການໃນປະຈຸບັນ ==