Difference between revisions of "ໝາກໄມ້"

no edit summary
 
[[ຮູບ:Animals of Israel (28).jpg|thumb|ໝາກໄມ້]]
'''ໝາກໄມ້''' ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຈາກ[[ການຂະຫຍາຍພັນ]]ໂດຍອາໄສເພດຂອງ[[ພືດ]]ບາງຊະນິດ ເຊິ່ງຜູ້ຄົນສາມາດກິນໄດ້ ແລະສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ເຮັດເປັນ[[ຂອງກິນ]]ທີ່ມີກິ່ນແຮງ.​ ໂຕຢ່າງໝາກໄມ້ ຄື [[ໝາກກ້ຽງ]], [[ໝາກກ້ວຍ]], [[ໝາກມ່ວງ]], [[ໝາກນັດ]], ແລະ [[ໝາກແງວ]] ເປັນຕົ້ນ.
 
 
[[ໝວດ:ໝາກໄມ້]]
Anonymous user