Difference between revisions of "ທະວີບເອີລົບ"

ລິງຄ໌ຊື່ປະເທດ
(ລ້າງແມ່ແບບ)
(ລິງຄ໌ຊື່ປະເທດ)
|-
| style="text-align:center;"| {{flagicon|ALB}}
| [[Albaniaປະເທດແອລບາເນຍ|ອານບານີ]]
|Albanie
| style="text-align:right;"| 28,748
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|ARM}}
| [[Armeniaປະເທດອາຣ໌ມີເນຍ|ອາກເມນີ]]
|Arménie
| style="text-align:right;" | 29,743
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|AZE}}
| [[Azerbaijanປະເທດອາເຊີຣ໌ໄບຈານ|ອາແຊກໄບຊານ]]
|Azerbaïdjan
| style="text-align:right;" | 86,600
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|BLR}}
| [[Belarusປະເທດເບລາຣຸສ|ເບລາຣຸດຊີ]]
|Biélorussie
| style="text-align:right;" | 207,560
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|BIH}}
| [[Bosnia and Herzegovinaປະເທດບອສເນຍແລະເຮີເຊໂກວີນາ|ບົດສະນີ ແຮກເຊໂກວິນາ]]
|Bosnie-Herzégovine
| style="text-align:right;" | 51,129
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|GEO (country)}}
|[[Georgia (country)ປະເທດຈໍເຈຍ|ຊອກຊີ]]
|Géorgie
| style="text-align:right;" | 69,700
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|IRL}}
|[[Republic of Irelandປະເທດໄອຣ໌ແລນດ໌|ອຽກລັງ]]
|Irlande
| style="text-align:right;" | 70,280
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|ISL}}
| [[Icelandປະເທດໄອຊ໌ແລນດ໌|ອິດສະລັງ]]
|Islande
| style="text-align:right;" | 103,000
|-
| style="text-align:center;"| {{flagicon|KAZ}}
| [[Kazakhstanຄາຊັກສະຖານ|ກາຊັກສະຖານ]]
|Kazakhstan
| style="text-align:right;"| 2,724,900
|-
| style="text-align:center;"| {{flagicon|LIE}}
| [[Liechtensteinປະເທດລິກເຕນສ໌ໄຕນ໌|ເລັກເຕນສະເຕນ]]
|Liechtenstein
| style="text-align:right;"| 160
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|NMK}}
| [[North Macedoniaປະເທດນອຣ໌ທມາຊິໂດເນຍ|ມາເຊໂດນີເໜືອ]]
|Macédoine du Nord
| style="text-align:right;" | 25,713
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MLT}}
| [[Maltaປະເທດມອລຕາ|ມານຕາ]]
|Malte
| style="text-align:right;" | 316
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MDA}}
| [[Moldovaປະເທດມອລໂດວາ|ໂມນດາວີ]]
|Moldavie
| style="text-align:right;" | 33,846
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MON}}
| [[Monacoປະເທດໂມນາໂກ|ໂມນາໂກ]]
|Monaco
| style="text-align:right;" | 2.020
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MNE}}
| [[Montenegroປະເທດມອນເຕເນໂກຣ|ມົງເຕເນໂກຣ]]
|Monténégro
| style="text-align:right;" | 13,812
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|NOR}}
| [[Norwayປະເທດນໍເວ|ນອກແວ]]
|Norvège
| style="text-align:right;" | 385,203
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|SMR}}
| [[San Marinoປະເທດຊານມາຣີໂນ|ຊັງມາລີໂນ]]
|Saint-Marin
| style="text-align:right;" | 61.2
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|SRB}}
| [[Serbiaປະເທດເຊີເບຍ|ແຊັກບີ]]
|Serbie
| style="text-align:right;" | 88,361
|-
| style="text-align:center;"| {{flagicon|SUI}}
| [[Switzerlandປະເທດສະວິດເຊີແລນດ໌|ສະວິດ]]
|Suisse
| style="text-align:right;"| 41,285
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|TUR}}
| [[Turkeyປະເທດຕຸຣກີ|ຕວັກກີ]]
|Turquie
| style="text-align:right;" | 783,356
Anonymous user