Tuinui

Joined ໒໑ ມັງກອນ ໒໐໐໖
no edit summary
ຄອຍແຕ່ເພິ່ນມາຄໍ້າ ບໍ່ທຳເອົາມັນຊິແມ່ນ<br />
ລາວບໍ່ຊ່ອຍກັນສ້າງ ລາວຊິກ້າວໄດ້ຈັ່ງໃດ<br />
 
'''''ວິທີໃຊ້ພື້ນຖານ'''''
ລາວບໍ່ຊ່ອຍກັນສ້າງ ລາວຊິກ້າວໄດ້ຈັ່ງໃດ
 
{| style="border:1px solid #A3B1BF; text-align:left; background:#f5faff"
|-<!--COLUMN HEADINGS-->
| width="25%" style="background: #cee0f2; padding: 0.3em; text-align:center;"|'''ອະທິບາຍ'''
| style="background: #cee0f2; padding: 0.3em; text-align:center;"|'''ທ່ານພິມ'''
| width="25%" style="background: #cee0f2; padding: 0.3em; text-align:center;"|'''ທ່ານໄດ້'''
|-<!--1ST HEADING-->
| colspan="3" style="background: #cee0f2; padding: 0.2em; font-family: sans-serif; font-size: 0.9em; text-align:center;" | ໃຊ້ໄດ້ທຸກບ່ອນ
|-<!--1ST ROW 1ST COLUMN-->
|ໂຕໜັງສືເນີ້ງ
|<!--2ND COLUMN-->
<tt><nowiki>''ໂຕໜັງສືເນີ້ງ''</nowiki></tt>
|<!--3RD COLUMN-->
''ໂຕໜັງສືເນີ້ງ''
|-<!--HORIZONTAL LINE-->
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-<!--2ND ROW 1ST COLUMN-->
|ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ
|
<tt><nowiki>'''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''</nowiki></tt>
|
'''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|ໂຕໜັງສືເນີ້ງ ແລະ ເຂັ້ມ
|
<tt><nowiki>'''''ໂຕໜັງສືເນີ້ງ & ເຂັ້ມ'''''</nowiki></tt>
|
'''''ໂຕໜັງສືເນີ້ງ & ເຂັ້ມ'''''
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ<br />
(ພາຍໃນ Wikipedia)
|
<tt><nowiki>[[ຊື່ໜ້າ]]</nowiki></tt><br />
<tt><nowiki>[[ຊື່ໜ້າ|ຊື່ປະກົດ]]</nowiki></tt><br />
|
[[ຊື່ໜ້າ]]<br />
[[ຊື່ໜ້າ|ຊື່ປະກົດ]]<br />
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|ໂອນໄປໜ້າອື່ນ
|
<tt><nowiki>#redirect [[ໜ້າໂອນໄປຫາ]]</nowiki></tt>
|
1. redirect [[ໜ້າໂອນໄປຫາ]]
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ<br />
(ໄປຫາເວັບໄຊອື່ນ)
|
<tt><nowiki>[http://www.example.org]</nowiki></tt><br />
<tt><nowiki>[http://www.example.org display text]</nowiki></tt><br />
<tt><nowiki>http://www.example.org</nowiki></tt>
|
[http://www.example.org]<br />
[http://www.example.org display text]<br />
http://www.example.org
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|
ເຊັນຊື່ທ່ານ ເວລາຂຽນຂໍ້ຄວາມ <br />
ຢູ່ໜ້າສົນທະນາ
|
<nowiki>~~~~</nowiki>
|
[[User:ຊື່ຜູ້ໃຊ້|ຊື່ຜູ້ໃຊ້]] {{CURRENTTIME}}, <br />
{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} (UTC)
|-<!--2ND HEADING-->
| colspan="3" style="background: #cee0f2; padding: 0.2em; font-family: sans-serif; font-size: 0.9em; text-align:center;" | ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ຢູ່ຫົວແຖວ
|-
|ຫົວຂໍ້<br />
ຫຼາຍໆລະດັບ
|
<tt><nowiki>== ລະດັບ 1 ==</nowiki></tt><br />
<tt><nowiki>=== ລະດັບ 2 ===</nowiki></tt><br />
<tt><nowiki>==== ລະດັບ 3 ====</nowiki></tt><br />
<tt><nowiki>===== ລະດັບ 4 =====</nowiki></tt><br />
<tt><nowiki>====== ລະດັບ 5 ======</nowiki></tt>
|
== ລະດັບ 1 ==
=== ລະດັບ 2 ===
==== ລະດັບ 3 ====
===== ລະດັບ 4 =====
====== ລະດັບ 5 ======
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|ລາຍການ
|
<tt>* ໜຶ່ງ</tt><br />
<tt>* ສອງ</tt><br />
<tt>** ສອງ ຈຸດ ໜຶ່ງ</tt><br />
<tt>* ສາມ</tt>
|
* ໜຶ່ງ
* ສອງ
** ສອງ ຈຸດ ໜຶ່ງ
* ສາມ
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
|-
|ລຽງນໍ້າເບີ
|
<tt># ໜຶ່ງ</tt><br />
<tt># ສອງ</tt><br />
<tt>## ສອງ ຈຸດ ໜຶ່ງ</tt><br />
<tt># ສາມ</tt>
|
# ໜຶ່ງ
# ສອງ
## ສອງ ຈຸດ ໜຶ່ງ
# ສາມ
|-
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|&nbsp;
|-
|ຮູບ
|
<nowiki>[[Image:Wiki.png|thumb|ຊື່ຮູບ]]</nowiki>
|
[[Image:Wiki.png|thumb|ຊື່ຮູບ]]
|}
</div>
໒.໑໐໙

edits