ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
[[ແບບຈຳລອງ]] '''ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ'''ອະທິບາຍປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງ [[ຜູ້ຜະລິດ]] ແລະ [[ຜູ້ຊົມໃຊ້]]ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ [[ລາຄາ]] ແລະ [[ຍອດຂາຍ]] ຂອງ ສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ ໃນ ຕະຫຼາດ. ມັນແມ່ນ ແບບຈຳລອງພື້ນຖານ ໃນ [[ເສດຖະສາດມະຫາພາກmicroeconomicsເສດຖະສາດມະຫາພາກ]], ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍ ຫຼາຍໆສົມມຸດຕິຖານ ໃນ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ. ທິດສະດີດັ່ງກ່າວ ຄິດຄົ້ນຂຶ້ນໂດຍ [[Antoine Augustin Cournot]], ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປ ໂດຍ [[Alfred Marshall]].
 
[[Image:Supply-and-demand.svg|thumb|center|480px|ລາຄາ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ຊິຖືກຕັດສິນໂດຍ ດຸນຍະພາບ ລະຫວ່າງ ປະລິມານການຜະລິດ ໃນແຕ່ລະ ລະດັບລາຄາ (ການສະໜອງ) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊື້ ໃນແຕ່ລະລະດັບລາຄານັ້ນ (ຄວາມຕ້ອງການ). ເສັ້ນສະແດງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າຄວາມຕ້ອງການ ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ D<sub>1</sub> ຫາ D<sub>2</sub>, ລາຄາ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດກໍ່ຊິເພີ່ມຂຶ້ນ.]]
໒.໑໐໙

edits